Kostnad för grävarbete

Som mycket annat så är också grävarbeten en fråga om kostnader samt hur man överväger vad som är det bästa alternativet för dig. Som vi redan varit inne på så kan man mycket väl genomföra hela arbetet själv, och skulle det vara så att det är enklare arbeten som att exempelvis gräva upp ett dike för att plantera en häck, eller gräva hål för att gjuta pelare till en eventuell altan så kan man givetvis också göra detta, ha bara koll på var kablar, avlopp och vatten går, så att du inte behöver bekymra dig över att råka inverka på något samhällsbyggande element. Det gör du enklast genom att kontakta kommunen eller din el-leverantör. Det är ett arbete som kräver sin tid så tänk efter både en och två gånger innan grävarlusten tar överhanden så att allting går säkert till och inga missöden händer.

Kostnaderna, precis som för allt annat, kan variera ganska mycket och som fallet är med mycket annat beror det mycket på var i landet man bor. Det är allmänt så att det tenderar att vara dyrare med både varor och tjänster i Sveriges större städer, och det är också fallet när det gäller markarbeten. Här är det då ändå viktigt att du inte bara går ut med ambitionen att hitta det absolut billigaste eftersom att grävarbete är någonting som måste utföras på ett bra sätt för att det ska göra resultatet så bra och säkert som möjligt. Därför tycker vi här på grävarbeten.com att du ska använda dig av grävfirmor och hyra grävare som faktiskt har bra referenser och goda resultat på tidigare arbeten, och då tycker vi att det kan få kosta lite extra, just på grund av att arbetet är så viktigt som det är.

Om du nu, mot förmodan, känner att det fortfarande är något som du kan göra själv så är det fullt möjligt att hyra den rätta utrustningen för att få arbetet gjort. Då handlar det oftast om att du får hyra en grävmaskin eller en bobcat, för de där något enklare arbetena, som kommer att gå på en kostnad på omkring 200-300 kronor i timmen, beroende på vilken firma du hyr den hos eller var i landet du befinner dig. Det blir i det läget extra viktigt att du gör en kalkyl på hur lång tid arbetet kommer att ta dig för att du ska kunna vara säker på att du tjänar på att hyra själv och göra arbetet själv, känner du dig dock det minsta osäker, välj inte detta alternativ utan anlita istället en grävfirma.

traktor-grävmaskin

Det som definitivt ligger till fördel för dig som beställare av grävtjänster är ROT-avdraget. Grävarbeten går nämligen under ROT, vilket gör att kostnaden för personen som genomför grävarbetet är halverad. Det betyder alltså att om du hyr en grävare eller grävfirma som tar 500 kronor i timmen, 250 kronor för personen och 250 kronor för maskinen, så kommer du att via ROT ha möjlighet att få 175 kronor lägre timkostnad på arbetet! Dessutom så kommer grävfirman göra arbetet snabbare än vad du, troligtvis, själv skulle göra. Det betyder alltså att det mest fördelaktiga, ekonomiska alternativet är att anlita en grävfirma.