Fakta om grävarbete

Det finns olika typer av grävarbeten och några av dem större kommer vi att ta upp här. Inte bara kommer vi att fokusera på de olika arbetena, utan också det förberedande arbetet, som är minst lika viktigt.

Planeringsarbeten
skissPlaneringen kring grävarbetet är, som ni kanske redan förstått, viktigt. Här måste man ta hänsyn till mängder av saker innan man börjar gräva som exempelvis vart avloppet går i marken, hur vattenledningarna är dragna samt hur olika kablar ligger dragna. Dessutom måste man vara helt säker på vilket typ av arbete man vill ha utfört. Det går inte att nog trycka på relevansen av den här punkten, dels för att det ska bli så bra som möjligt för dig som kund och samtidigt att arbetet i sig inte innebär några risker för antingen dig eller samhället i sig. Grävfirmor har lång erfarenhet av planeringsstadiet och är mer än behjälpliga när det kommer till det.

Husgrunder
Grävarbeten måste också utföras när man ska lägga husgrunder, för att man ska kunna komma ner och schakta bort all matjord för att frilägga grundläggningsdjupet. Man schaktar på detta sätt även för att man ska ha möjlighet till att lägga utvändiga VA- och dräneringsledningar. Det beror alltså på var i landet du bor beroende på hur din schaktning blir inför hur en betongplatta kommer att se ut, då olika regler gäller för olika kommuner. Det gäller helt enkelt att gräva till ett djup där betongplattan till huset kan ligga på ett stabilt och dräneringsbart underlag.

Dränering
Att dränera husgrunder är av yttersta vikt för hus som inte redan har ett fungerade dräneringssystem. Detta för att undvika att husets grund utsätts för fukt, mögel och vattenskador. Dränering är ett omfattande arbete som tar längre tid, men som också är livsviktigt för ditt hus. Till detta arbete är absolut bäst att anlita pålitliga firmor som kan göra det åt dig, då processen annars kan bli väldigt utdragen.