Att tänka på

Som sagt så finns det i olika kommuner olika bestämmelser och regler på hur saker och ting ska göras, speciellt viktigt är det att vara medveten om dessa innan ett grävarbete.

Vattenledningar och avlopp
grävmaskin-gräsmattaDet är som sagt viktigt att ha koll på var vattenledningarna och avloppen går på tomten för att du inte ska riskera att skada vattentillförseln eller uppleva det hemska i att ha sönder en avloppsledning. Ska man utföra ett arbete på tomten är det väldigt viktigt att ha koll på vad som finns under ytan. Det bästa du kan göra då är att kontakta din kommun för att få en detaljplan på hur ledningarna går på just din tomt. Dessutom kan de flesta kommuner också bistå med att hjälpa dig markera ut var på tomten ledningarna går, vilket gör det hela än mer idiotsäkert.

Kablar
Alla vet väl hur irriterande det kan vara med strömavbrott eller att fiberkabeln blir avgrävd. Innan ett markarbete utförs så ska man begära in uppgifter om ledningarnas positionering i marken hos sin el-leverantör. Man kan mycket lätt göra detta via internet och www.ledningskollen.se är en utmärkt sida att använda sig av när man vill veta var just dina ledningar går. Där hittar du också vilka som har olika typer av infrastruktur nedgrävd på din tomt. Gräver du utan att kolla detta först så kan du bli ersättningsskyldig om det blir skador.

Fornlämningar
Något man också bör vara medveten om är att våra marker innehåller mängder av spår från mänsklig aktivitet genom historien. Fornlämningar skyddas av kulturminneslagen och du är skyldig att känna till vilka fornlämningar som finns på din fastighet. Fornlämningar får inte förändras, tas bort, skadas eller täckas över utan tillstånd från Länsstyrelsen. Därför bör du kolla om det finns några kring eller på din tomt. Om du hittar fornlämningar, eller vad du misstänker är det, kontakta din Länsstyrelse direkt. Du kommer då att behöva tillstånd från dem för att få fortsätta med arbetet.